مشخصات فردی
نام:فتح الله پهلوانی
محل سکونت:ایران - کرج